Weed in Thailand - WeedMaps for Thailand

Stone.d Store - Cannabis Shop (ร้านขายกัญชา)

5.0

Nakhon Si Thammarat Cannabis Stores

placeholderStone.d Store - Cannabis Shop (ร้านขายกัญชา)
placeholderplaceholder
placeholderplaceholder
placeholderplaceholder
placeholderplaceholder
23+
Directions
Call
Website
@LINE
Facebook
Stone.d Store (Cannabis) นำเสนอความรู้ การศึกษาสายพันธุ์ และจัดจำหน่ายกัญชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งอุปกรณ์ และดอกกัญชา เรามีหน้าร้านให้ลูกค้าสามารถมาเยี่ยมชม มาพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องกัญชา ร้านอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Hours of operation

Cannabis Bud/Flower (7)

placeholderplaceholder
AA
15% THC
1% CBD
10% SATIVA
90% INDICA
PRICE BREAKDOWN
CLICK TO REVEAL PRICES
Prices are not visible to unverified accounts.
Critical Kush GENES : SATIVA 10%, INDICA 90% TASTE : PINE WOOD, KUSH FEELING : - Relaxed - Cerebral - Calming - Sleepy AROMA : - Smooth - Earthy - Fruity
placeholderplaceholder
AA
25% THC
100% INDICA
PRICE BREAKDOWN
CLICK TO REVEAL PRICES
Prices are not visible to unverified accounts.
Pina RBX2 GENES : INDICA DOMINANT TASTE : TROPICAL FEELING : - Relaxed - Happy - Chill AROMA : - Pineapple - Candied Fruits
placeholderplaceholder
AAA
18% THC
100% SATIVA
PRICE BREAKDOWN
CLICK TO REVEAL PRICES
Prices are not visible to unverified accounts.
New York City GENES : SATIVA DOMINANT TASTE : CITRUS FEELING : - Uplifting - Energetic - Motivated - Creative AROMA : - Lemon
placeholderplaceholder
AA
25% THC
100% INDICA
PRICE BREAKDOWN
CLICK TO REVEAL PRICES
Prices are not visible to unverified accounts.
Sticky Fingers GENES : INDICA DOMINANT TASTE : PINE, CHEESE FEELING : - Relaxed - Hungry - Chill AROMA : - Earthy - Mint
placeholderplaceholder
AAA
25% THC
1% CBD
70% SATIVA
30% INDICA
PRICE BREAKDOWN
CLICK TO REVEAL PRICES
Prices are not visible to unverified accounts.
Orange Sherbet GENES : INDICA 30%, SATIVA 70% TASTE : CITRUS, CREAM FEELING : - Energetic - Happy - Sleepy AROMA : - Fruity - Orange
placeholderplaceholder
AA
20% THC
50% SATIVA
50% INDICA
PRICE BREAKDOWN
CLICK TO REVEAL PRICES
Prices are not visible to unverified accounts.
Og kush GENES : HYBRID TASTE : PETROL, PINE, SPICES FEELING : - Relaxed - Euphoric AROMA : - Earthy
placeholderplaceholder
AAA
24% THC
40% SATIVA
60% INDICA
PRICE BREAKDOWN
CLICK TO REVEAL PRICES
Prices are not visible to unverified accounts.
Gorilla Zkittlez GENES : SATIVA 40%, INDICA 60% TASTE : EARTHY, FRUITY FEELING : - Thought Provoking - Relaxing - Euphoric AROMA : - Berries - Fruity - Sweet
Click to leave a review
Click to claim/add business
7 months ago
(Translated by Google) Good hi! The name is attractive. I looked at the reviews from afar so the name of this shop is reminiscent of the Lee scratch Perry song "Stone immaculate" or Dub Syndicate. Even on the street, before reaching the store, I hear American, like, hip-hop. Black glass as needed. In fact: hip-hop style interior. Entrance through the restaurant. Strict as a tuxedo. But, I didn’t come to a party - of course, but to a store with a solid reputation and an interesting name. for lovers of Mary Jane Fragrance. Her stories. Its beautiful varieties and complete confusion in the choice. Came here to check out this beauty. The beauty of eyelashes, for example. Adventure is my passion. Google map gave a tick-hint, but the road is clear. I went along the beautiful wide streets and alleyways. I always go to a new store with enthusiasm. Pictures and photos can never convey a vibe, a wave, if you will. So, my review. At first glance, it is expensive, but for the province, prices are normal. When there are low price variants, it is always interesting what kind of treat the seller wants to offer you. It's all about reputation, you know. And then outdoor, says there is. Just what the doctor ordered. This store had what you needed. And here in the city is such a luxurious store. Well located in a beautiful location. I will come again if you cook something interesting for me again. Good luck in business. (Original) Good hi! Название притягивает. Посмотрел отзывы из далека так имя этого shop напоминает песню Lee scratch Perry "Stone immaculate" или Dub Syndicate. Ещё на улице, не доезжая до магазина слышу американский, вроде, хип-хоп. Чёрное стекло, как надо. По факту: стиль хип-хоп интерьер. Вход через ресторан. Строгий, как смокинг. Но, я не вечеринку приехал - понятное дело, а в магазин с солидной репутацией и интересным именем. для любителей Аромата Марии Джейн. Её историй. Её прекрасных многообразий и полного замешательства в выборе. Приехал заценить эту красоту. Красоту ресничек, например. Приключения это моя страсть. Google map дал галочку-подсказочку, да дорогу ясный свет. По красивым широким улочкам, да переулочкам поехал. Всегда еду в новый магазин с воодушевлением. Картинки и фотки никогда не смогут передать вайб, волну, если хотите. Итак, мой отзыв. На первый взгляд дорого, но для провинции нормальные 🫣 цены. Когда есть low price variants, то всегда интересно, что за угощение продавец захочет тебе предложить. Всё таки репутация, знаете ли. А тут outdoor, говорит есть. То, что доктор прописал. В этом магазине было, то что нужно. А тут в городе такой роскошный магазин. Удачно расположился в красивом месте. Приеду ещё, если приготовите мне ещё раз что-то интересное. Успехов в делах.
8 months ago
Good price for great quality. Stop in if you are in need in Nakhon.
9 months ago
9 months ago
10 months ago
กัญชาที่มีคุณภาพ พนักงานมีความรู้แนะนำได้ดี สายพันธ์ให้เลือกเยอะมาก มีหน้าร้านหน้าร้าน บรรยากาศดีเงียบสงบ (Translated by Google) quality hemp The staff has good advice. There are many breeds to choose from. There is a storefront in front of the shop. Good atmosphere, quiet.
10 months ago
(Translated by Google) Cannabis lovers heaven (Original) สวรรค์คนรักกัญชาาาาา
11 months ago
11 months ago
Great weed shop, One of the only shops we could find. By far one of the nicest shops I’ve been to in thailand.decent prices , They have a coffee place which is next door too. Will deffo be going back.
11 months ago
no more reviews

All Nearby Shops

2.1km
placeholderplaceholder
Gorilla Farm
5.0 (4 reviews)
3.0km
placeholderplaceholder
BY CANNABIS & CAFE
(no reviews)
3.0km
placeholderplaceholder
BY cannabis
5.0 (3 reviews)
3.1km
placeholderplaceholder
Chefmoo Cannabis Shop
5.0 (18 reviews)
5.4km
placeholderplaceholder
Cannabis Corner
4.7 (12 reviews)
5.7km
placeholderplaceholder
High hello 420 Farm
5.0 (2 reviews)